برچسب » سند

صدور ۲۰۲۶ سند تک برگی برای اراضی کشاورزی میاندوآب
2 هفته قبل
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد:

صدور ۲۰۲۶ سند تک برگی برای اراضی کشاورزی میاندوآب

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب از صدور ۲ هزار و ۲۶ فقره سند مالکیت تک برگی برای یک هزار و ۹۸۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.