برچسب » سنداعتلای بسیج

سند اعتلای بسیج مبنای حرکت بسیج در تحقق گام دوم انقلاب است
1 سال قبل
جانشین ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب:

سند اعتلای بسیج مبنای حرکت بسیج در تحقق گام دوم انقلاب است

جانشین ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب گفت: سند راهبردی 10 ساله اعتلای بسیج بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب تنظیم شده است و باید بسیج حرکتش در این مسیر باشد.