برچسب » سرپرست شهرداری

۱۴ شهرداری در آذربایجان غربی با سرپرست اداره می شود
2 سال قبل
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی:

۱۴ شهرداری در آذربایجان غربی با سرپرست اداره می شود

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر 14 شهرداری در آذربایجان غربی با سرپرست اداره می شود که البته شهردار منتخب در چند مورد از آنها  مشخص بوده و در حال طی مراحل اداری است.