برچسب » سد

افزایش ۹ درصدی حجم آب سدهای آذربایجان‌غربی
1 ماه قبل
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی مطرح کرد:

افزایش ۹ درصدی حجم آب سدهای آذربایجان‌غربی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از افزایش 9 درصدی حجم آب سدهای آذربایجان‌غربی خبر داد.

افزایش ۹ درصدی حجم آب سدهای آذربایجان‌غربی
1 ماه قبل
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی مطرح کرد:

افزایش ۹ درصدی حجم آب سدهای آذربایجان‌غربی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از افزایش 9 درصدی حجم آب سدهای آذربایجان‌غربی خبر داد.

کاهش ۳۲ درصدی حجم آب پشت سدهای آذربایجان‌غربی
2 سال قبل

کاهش ۳۲ درصدی حجم آب پشت سدهای آذربایجان‌غربی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: حجم آب پشت سدهای این استان به ۵۴۸ میلیون مترمکعب رسیده که ۳۲ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال گذشته است.

حجم آب پشت سدهای آذربایجان‌غربی به ۸۷۸ میلیون مترمکعب رسید
2 سال قبل

حجم آب پشت سدهای آذربایجان‌غربی به ۸۷۸ میلیون مترمکعب رسید

رهبردین گفت: حجم آب پشت سدهای استان طبق آخرین برآورد صورت گرفته ۲۱ درصد کاهش یافته و به ۸۷۸ میلیون مترمکعب رسیده است.