برچسب » سد معبر دست فروشان و مغازه داران، معضلی برای شهروندان میاندوآبی/ دردی که درمانی ندارد!

سد معبر معضلی برای شهروندان میاندوآبی/ دردی که درمانی ندارد!
6 سال قبل

سد معبر معضلی برای شهروندان میاندوآبی/ دردی که درمانی ندارد!

مقابله با سد معبر نیز نیازمند عزم جدی مردم بوده و در این میان رعایت حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه عموم مردم و بخصوص فروشندگان قرار گیرد و به این امر توجه کنند که خودشان نیز از ساکنان همین شهر هستند.