برچسب » سالمندی

فعالیت ۳هزار و ۳۰۰ مرکز مشاوره در سراسر کشور/ ۲۵ درصد جامعه ایران در ۳۰ سال آینده سالمند می شوند
1 سال قبل
رئیس سازمان بهزیستی کشور:

فعالیت ۳هزار و ۳۰۰ مرکز مشاوره در سراسر کشور/ ۲۵ درصد جامعه ایران در ۳۰ سال آینده سالمند می شوند

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی با بیش از سه هزار و ۳۰۰ مرکز مشاوره در سراسر کشور انجام وظیفه می کند.