برچسب » ساختار سازمانی 43 شهرداری در آذربایجان غربی اصلاح شده است/ دوران شهرداری عبداللهی در میاندوآب؛ نقطه عطف بود/ اولویت اول شهرداری ها پرداخت حقوق و کسورات  باشد

ساختار سازمانی 43 شهرداری در آذربایجان غربی اصلاح شده است/ دوران شهرداری عبداللهی در میاندوآب؛ نقطه عطف بود/ اولویت اول شهرداری ها پرداخت حقوق و کسورات  باشد
6 سال قبل

ساختار سازمانی 43 شهرداری در آذربایجان غربی اصلاح شده است/ دوران شهرداری عبداللهی در میاندوآب؛ نقطه عطف بود/ اولویت اول شهرداری ها پرداخت حقوق و کسورات  باشد

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی گفت: 43 شهرداری در سطح استان داریم که بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته، ساختار آنها را اصلاح کرده و معاونتی به نام معاونت سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران ایجاد شده است.