برچسب » زنان روستایی

فعالیت ۱۳ صندوق اعتبار خرد زنان روستایی در میاندوآب/  دوره‌های آموزشی زنان روستایی در قالب آموزش‌های مهارتی برگزار شود
1 سال قبل
در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری زنان روستایی در میاندوآب عنوان شد؛

فعالیت ۱۳ صندوق اعتبار خرد زنان روستایی در میاندوآب/  دوره‌های آموزشی زنان روستایی در قالب آموزش‌های مهارتی برگزار شود

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: ۱۳ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی  با عضویت ۴۴۲ نفر از بانوان در راستای حمایت از فعالیت‌های زنان روستایی در این شهرستان فعال است.