برچسب » زرینن خبر

طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور در حال انجام است
1 سال قبل
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزیر نیرو:

طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور در حال انجام است

معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزیر نیرو گفت: طرح جهاد آبرسانی به 10 هزار روستا در کشور با آغاز فعالیت دولت سیزدهم شروع به کار کرده و در حال انجام است.