برچسب » زرين خبر

جذب ۲۰۰ نفر در خدمات شهری صحت ندارد
1 سال قبل
پاسخ رئیس شورای شهر میاندوآب به شایعات؛

جذب ۲۰۰ نفر در خدمات شهری صحت ندارد

رئیس شورای شهر میاندوآب گفت: متاسفانه به دروغ در سطح شهر پخش شده که شورای ششم شهر ۲۰۰ نفر را جذب خدمات شهری شهرداری کرده و این در حالی است که واقعیت ندارد.