برچسب » روز معلولان

معلولان، نیازمند توجه نه ترحم!
3 سال قبل
به مناسبت روز جهانی معلولان؛

معلولان، نیازمند توجه نه ترحم!

معلولان در جامعه ما نیازمند توجه برای رشد و گستردگی و نشان دادن قدرت خود هستند و ترحم برای این قشر کارساز نیست، زیرا هدف آن‌ها رشد و توسعه همراه با سایر اعضای جامعه برای رسیدن تعالی است.