برچسب » روزه خواری

هشدار پلیس میاندوآب نسبت به بد حجابی و روزه خواری
11 ماه قبل

هشدار پلیس میاندوآب نسبت به بد حجابی و روزه خواری

فرمانده انتظامی میاندوآب در خصوص بدحجابی و روزه خواری در روز طبیعت هشدار داد.