برچسب » رودخانه زرینه رود

رفع تصرف ۵۵ هکتار از بستر زرینه‌رود
1 ماه قبل
مدیر امور منابع آب میاندوآب خبر داد:

رفع تصرف ۵۵ هکتار از بستر زرینه‌رود

مدیر امور منابع آب میاندوآب گفت: ۵۵ هکتار از تصرفات غیرقانونی و غیرمجاز حریم و بستر رودخانه زرینه‌رود میاندوآب رفع تصرف و آزادسازی شد.