برچسب » رزمایش همدلی

بهار همدلی در روزهای کرونایی/ اینجا مهربانی، کرونا را شکست می دهد
4 سال قبل

بهار همدلی در روزهای کرونایی/ اینجا مهربانی، کرونا را شکست می دهد

در این روز‌های سخت کرونایی، تنور همدلی داغ بوده و این همدلی ها حال خیلی‌ها را خوب کرده است.