برچسب » رئیس شبکه بهداشت و درمان میاندوآب خبر داد:

اختصاص 300 میلیاردریال برای تجهیز بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) میاندوآب
6 سال قبل

اختصاص 300 میلیاردریال برای تجهیز بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) میاندوآب

رئیس شبکه بهداشت و درمان میاندوآب گفت: به دنبال سفر معاون وزیر بهداشت و پس از بازدیدهای انجام گرفته، مبلغ 300 میلیارد ریال برای تجهیز بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) در نظر گرفته و اختصاص می یابد.