برچسب » رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی:

 جذب 10 میلیارد ریال در آذربایجان غربی برای بازسازی عتبات عالیات
6 سال قبل

 جذب 10 میلیارد ریال در آذربایجان غربی برای بازسازی عتبات عالیات

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی گفت: در 9 ماهه نخست امسال، ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی نزدیک به 10 میلیارد ریال را برای بازسازی و توسعه عتبات عالیات در عراق جذب کرده است.