برچسب » رئیس اداره بیمه سلامت میاندوآب

بیش از ۲۰۵ هزار نفر در میاندوآب تحت پوشش بیمه سلامت هستند
2 سال قبل
رئیس اداره بیمه سلامت میاندوآب :

بیش از ۲۰۵ هزار نفر در میاندوآب تحت پوشش بیمه سلامت هستند

رئیس اداره بیمه سلامت میاندوآب گفت: در شهرستان میاندوآب 205 هزار نفر در پنج صندوق کارکنان دولت، سایر اقشار، همگانی، روستایی و ایرانیان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.