برچسب » دلیل عدم حضور آخرین شهردار میاندوآب در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید

دلیل عدم حضور آخرین شهردار میاندوآب در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید
6 سال قبل

دلیل عدم حضور آخرین شهردار میاندوآب در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید

چرا “عبداللهی” در مراسم حضور نداشت؟ که ما این موضوع را از مسئولان ذی ربط پیگیری کرده ایم.