برچسب » دشمن شکن

بسیج، دشمن‌شکن و افتخارآفرین در تمام صحنه‌های انقلاب
6 ماه قبل

بسیج، دشمن‌شکن و افتخارآفرین در تمام صحنه‌های انقلاب

بسیج، دشمن‌شکن و افتخارآفرین است که در هر صحنه‌ای وارد شده، خط‌شکن بوده و کارهای نشدنی را شدنی کرده و این خدمت به مردم را مدال افتخار خود می‌داند.