برچسب » درخت

نهال‌های جوان جایگزین درختان کهنسال جاده سدنوروزلو می‌شود
10 ماه قبل
معاون فرماندار میاندوآب:

نهال‌های جوان جایگزین درختان کهنسال جاده سدنوروزلو می‌شود

 معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میاندوآب گفت: درختان کهنسال موجود در حاشیه جاده سدنوروزلو که اخیرا قطع شده‌اند با نهال‌های جوان جایگزین می‌شوند.