برچسب » خودسازی

اعتکاف زمانی برای خانه‌تکانی دل و تقرب به خدا
4 ماه قبل

اعتکاف زمانی برای خانه‌تکانی دل و تقرب به خدا

اعتکاف فرصتی است برای خانه‌تکانی دل و آماده‌سازی آن برای تجلی جمال الهی و اعتکاف می‌کنیم تا از خدا معافی طلب کنیم و از گناهان و خطاهای خود توبه کنیم.