برچسب » خسرو شهبازی

تأمین امنیت غذایی، رسالت جهاد کشاورزی است
11 ماه قبل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی:

تأمین امنیت غذایی، رسالت جهاد کشاورزی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: تأمین امنیت غذایی جامعه، رسالت اصلی جهاد کشاورزی است.