برچسب » خسارت 790میلیارد ریالی سرمای بهاره به کشاورزان میاندوآب

خسارت 790میلیارد ریالی سرمای بهاره به کشاورزان میاندوآب
6 سال قبل

خسارت 790میلیارد ریالی سرمای بهاره به کشاورزان میاندوآب

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب از وارد شدن 790 میلیارد و 122 میلیون ریال خسارت به بخش کشاورزی میاندوآب بر اثر سرمازدگی در فروردین ماه خبر داد.