برچسب » حکومت علوی

مبانی و شاخصه های حکومت علوی/ سیره امام علی(ع)، الگوی مدیران باشد
2 سال قبل

مبانی و شاخصه های حکومت علوی/ سیره امام علی(ع)، الگوی مدیران باشد

همه مورخان از حکومت امام علی(ع) به عنوان حکومت بی نظیری نام می برند که در عدالت، سادگی و اخلاق مداری در تاریخ بی نظیر بوده و امیرالمومنین علی (ع) نیز حاکمی بود که تاریخ مشابه او را به خود ندیده است.