برچسب » حقوق‌بشر آمریکایی

جنایت‌های آمریکا در حق بشریت تبیین شود
11 ماه قبل
کارشناس مسائل سیاسی:

جنایت‌های آمریکا در حق بشریت تبیین شود

 کارشناس مسائل سیاسی گفت: باید چهره واقعی آمریکا را افشا ساخت و هفته حقوق بشر آمریکایی یکی از بهترین فرصت‌ها برای تبیین و شناساندن حقوق بشر آمریکایی است.  

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است
11 ماه قبل
امام جمعه چهاربرج:

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است

امام جمعه چهاربرج گفت: متأسفانه امروز آمریکایی که بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در دنیا است خود را به‌عنوان مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند و این جای تأسف دارد.