برچسب » حفره های آتشین در میاندوآب/زمینی که از آن آتش و دود می خیزد

حفره های آتشین در میاندوآب/زمینی که از آن آتش و دود بر می خیزد+ تصاویر
6 سال قبل

حفره های آتشین در میاندوآب/زمینی که از آن آتش و دود بر می خیزد+ تصاویر

دراین پدیده عجیب که در روستای چالخاماز از توابع بخش باروق میاندوآب روی داده است، حفره هایی بر روی زمین در چند روز گذشته ایجاد و دود و آتش از آنها بلند می شد.