برچسب » جوانان خود را باور کنند/ تلاش دشمن برای دین گریزی جوانان و ترویج فرهنگ غربی

جوانان خود را باور کنند/ تلاش دشمن برای دین گریزی جوانان و ترویج فرهنگ غربی
6 سال قبل

جوانان خود را باور کنند/ تلاش دشمن برای دین گریزی جوانان و ترویج فرهنگ غربی

مدیر مهد قرآن کریم میاندوآب گفت: باید باورها را تغییر داد و جوانان این را باور داشته باشند که خواستن توانستن است.