برچسب » جلسه طرح سوال و استعفای شهردار میاندوآب/شهردار جدید و سرپرست شهرداری میاندوآب انتخاب شدند

جلسه طرح سوال و استعفای شهردار میاندوآب/شهردار جدید و سرپرست شهرداری میاندوآب انتخاب شدند
4 سال قبل

جلسه طرح سوال و استعفای شهردار میاندوآب/شهردار جدید و سرپرست شهرداری میاندوآب انتخاب شدند

در جلسه فوق العاده شورای شهر میاندوآب ضمن پذیرش استعفای رسول ملکی شهردار، وحید اصغری پور با رای اکثریت اعضا به عنوان سرپرست شهرداری میاندوآب انتخاب شد.