برچسب » جرایم مالی غیرعمد

آزادی ۷۷۵ محکوم مالی از زندان‌های استان
1 ماه قبل
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی عنوان کرد:

آزادی ۷۷۵ محکوم مالی از زندان‌های استان

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: سال گذشته ۷۷۵ محکوم مالی از زندان‌های آذربایجان غربی آزاد شدند.