برچسب » جانشین سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور

ملت بصیر ایران، توطئه های دشمنان را خنثی می کنند/ فتنه های دشمن پایانی ندارد
6 سال قبل

ملت بصیر ایران، توطئه های دشمنان را خنثی می کنند/ فتنه های دشمن پایانی ندارد

جانشین سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور گفت: دشمن بداند، مردم بصیر ایران اسلامی همه توطئه ها و فتنه های آنها را خنثی می کنند و هیچ غلطی نمی توانند بکند.