برچسب » تک فرزندی

جوانی جمعیت؛ دغدغه انکارناپذیر امروز
5 ماه قبل

جوانی جمعیت؛ دغدغه انکارناپذیر امروز

امروزه مسئله جمعیت به یک موضوع اساسی در کشور ما نیز تبدیل شده و در واقع یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی پیش روی کشور است.