برچسب » توسعه فرهنگی

لزوم توجه هر چه بیشتر مسوولان به موضوعات دینی
2 سال قبل

لزوم توجه هر چه بیشتر مسوولان به موضوعات دینی

استاد دانشگاه و فعال فرهنگی گفت: هر جا در زمینه‌های علمی و فرهنگی کار می‌شود باید به دستورات قرآن عمل گردد و مسوولان از غفلت و بی توجهی به دستورات قرآنی خودداری کنند.استاد دانشگاه و فعال فرهنگی گفت: هر جا در زمینه‌های علمی و فرهنگی کار می‌شود باید به دستورات قرآن عمل گردد و مسوولان از غفلت و بی توجهی به دستورات قرآنی خودداری کنند.