برچسب » توسعه اقتصادی

کشاورزی، پیشران توسعه اقتصادی و تولید در میاندوآب
1 سال قبل

کشاورزی، پیشران توسعه اقتصادی و تولید در میاندوآب

میاندوآب قطب کشاورزی بوده و این بخش می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در این شهرستان و منطقه داشته باشد.