برچسب » توزیع 1500 صندوق صدقات بین تاکسی های شهری در میاندوآب

توزیع 1500 صندوق صدقات بین تاکسی های شهری در میاندوآب
6 سال قبل

توزیع 1500 صندوق صدقات بین تاکسی های شهری در میاندوآب

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) میاندوآب از اجرای طرح توزیع صندوق صدقه بین تاکسی های شهری در میاندوآب خبر داد.