برچسب » تنور  بازار شب چله زمستانی است/ دست مشتریان به خرید یلدا نمی رسد

تنور  بازار شب چله زمستانی است/ دست مشتریان به خرید یلدا نمی رسد
6 سال قبل

تنور  بازار شب چله زمستانی است/ دست مشتریان به خرید یلدا نمی رسد

با گشتی در بازار به خوبی می توان متوجه شد که بسیاری از مردم به دلیل گرانی اقلامی مانند آجیل کمتر به سراغ آنها می روند و ترجیح می دهند تا این شب را حداکثر با خرید یک کیلو میوه یا یک هندوانه سر کنند.