برچسب » تلویزیون شهری

تلویزیون‌های شهری میاندوآب دوباره روشن می‌شوند
6 ماه قبل
قدمی مثبت در راستای فرهنگ‌سازی؛

تلویزیون‌های شهری میاندوآب دوباره روشن می‌شوند

شهرداری میاندوآب در دوره جدید مدیریت شهری پس از شروع فعال در اقدامات عمران شهری، در امر تبلیغات محیطی نیز دست‌به‌کار شده و قصد دارد تا دوباره تلویزیون‌های شهری را احیا کند.