برچسب » تعریف دشمن

تعریف دشمن، الگویی برای دشمن شناسی و انتخاب اصلح
6 سال قبل

تعریف دشمن، الگویی برای دشمن شناسی و انتخاب اصلح

تعریف و تمجید دشمنان از یک فرد و یا بدگویی آنها از فرد دیگر، می تواند معیاری به عنوان شناخت گزینه اصلح در کنار سایر معیارها باشد، که در این راستا همه ما وظیفه داریم تا با بصیرت و آگاهی داشته باشیم.