برچسب » تخم مرغ هایی به ارزش یک گوهر/ تخم مرغ هم از سبد مصرف خانوارهای میاندوآبی پرکشید

تخم مرغ هایی به ارزش یک گوهر/ تخم مرغ هم از سبد مصرف خانوارهای میاندوآبی پرکشید
6 سال قبل

تخم مرغ هایی به ارزش یک گوهر/ تخم مرغ هم از سبد مصرف خانوارهای میاندوآبی پرکشید

از چند روز گذشته قیمت تخم مرغ در میاندوآب با افزایش همراه بوده و به بیش از هشت هزار تومان رسیده است.