برچسب » تاریخ میاندوآب

تبدیل میاندوآب به قطب اقتصادی، واقعیتی ممکن در مسیر توسعه گردشگری
6 سال قبل

تبدیل میاندوآب به قطب اقتصادی، واقعیتی ممکن در مسیر توسعه گردشگری

میاندوآب از لحاظ ظرفیت تاریخی و گردشگری، هیچ کمبود ظرفیتی برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری ندارد و با اندکی توجه می توان شاهد تبدیل شدن این شهرستان به قطب گردشگری و در نتیجه آن قطب اقتصادی منطقه شد.