برچسب » تأمین‌اجتماعی

اجرای ۱۸۰ پروژه با اولویت مناطق محروم در کشور
1 سال قبل
رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی:

اجرای ۱۸۰ پروژه با اولویت مناطق محروم در کشور

رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی کشور گفت: در حال حاضر بالغ بر 180 پروژه در حال ساخت، توسعه، ایجاد و بهسازی داریم که بخش عمده این پروژه‌ها، مراکز درمانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار هستند.