برچسب » بی سواد

همه برای ریشه کن کردن بی سوادی در میاندوآب تلاش کنند
5 سال قبل

همه برای ریشه کن کردن بی سوادی در میاندوآب تلاش کنند

فرماندار میاندوآب گفت: مبارزه با بی سوادی اقدام ارزشمندی است و همه باید در راستای  ریشه کن کردن بی سوادی در میاندوآب تلاش کنند.