برچسب » برفروبی

تمامی محورهای مواصلاتی بخش باروق باز است
3 سال قبل

تمامی محورهای مواصلاتی بخش باروق باز است

بخشدار باروق گفت: علی رغم بارش برف در چند روز گذشته، تمامی راه های ارتباطی اصلی و فرعی شهر باروق و روستاهای این بخش باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.