برچسب » بدپوششی

اقناع‌سازی، مؤثرترین راه مقابله با بدپوششی
9 ماه قبل

اقناع‌سازی، مؤثرترین راه مقابله با بدپوششی

به نظر می‌آید «اقناع سازی» نسل جوان مؤثرترین راهبرد در بهبود وضعیت حجاب خواهد بود.