برچسب » بخشداری

توسعه عمرانی وحل مشکلات روستاها در اولویت برنامه های ما قرار دارد/ طرح هادی در ۸۶ روستای بخش مرکزی بازنگری می شود
2 سال قبل
بخشدار بخش مرکزی میاندوآب:

توسعه عمرانی وحل مشکلات روستاها در اولویت برنامه های ما قرار دارد/ طرح هادی در ۸۶ روستای بخش مرکزی بازنگری می شود

بخشدار بخش مرکزی میاندوآب گفت: توسعه عمرانی ورفاهی روستاها و حل مسائل و مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند؛ از اولویت های اصلی بخشداری مرکزی است.