برچسب » باید اصول مهندسی در ساخت و سازهای شهری و روستایی توسعه یابد

بهسازی 11 هزار مسکن روستایی در میاندوآب/ باید اصول مهندسی در ساخت و سازهای شهری و روستایی توسعه یابد
6 سال قبل

بهسازی 11 هزار مسکن روستایی در میاندوآب/ باید اصول مهندسی در ساخت و سازهای شهری و روستایی توسعه یابد

معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرماندار میاندوآب گفت : از 26 هزار واحد مسکونی روستایی در شهرستان میاندوآب، 11 هزار واحد مسکن که در حدود 40 درصد مساکن روستایی را شامل می شود، نوسازی شده است