برچسب » بانویی با کوهی از اراده و همت/ کارآفرینی تخصص این بانوی میاندوآبی است

بانویی با کوهی از اراده و همت/ کارآفرینی تخصص این بانوی میاندوآبی است
6 سال قبل

بانویی با کوهی از اراده و همت/ کارآفرینی تخصص این بانوی میاندوآبی است

یک بانوی بسیجی کارآفرین میاندوآبی با همت و تلاشی ستودنی علاوه بر اینکه تعاون و همکاری را به نمایش گذاشته است، به اقتصاد مقاومتی نیز در عمل عینیت بخشیده و به یک کارآفرین نمونه تبدیل شده است.