برچسب » بازاریان

اصناف و بازاریان، آداب تجارت در اسلام و انصاف را رعایت کنند
1 سال قبل
امام جمعه میاندوآب:

اصناف و بازاریان، آداب تجارت در اسلام و انصاف را رعایت کنند

امام جمعه میاندوآب با تاکید بر لزوم رعایت مسائل شرعی و دینی در تجارت و بازار توسط اصناف و بازاریان، گفت: باید بازاریان، آداب اسلامی تجارت را رعایت کرده و انصاف را فراموش نکنند.