برچسب » «اوروجلوق آیی» از گذشته تا حال

«اوروجلوق آیی» از گذشته تا حال در آذربایجان‌
1 سال قبل
جلوه های زیبای ماه رمضان/

«اوروجلوق آیی» از گذشته تا حال در آذربایجان‌

نخستین ویژگی و مشخصه ماه مبارک رمضان روزه داری است که در این ماه بر اساس دستور خدواند، روزه بر مسلمانان واجب می شود اما فارغ از این شاخصه مشترک ماه مبارک رمضان، این ماه پربرکت، ماه میهمانی خدا آداب و رسوم متفاوتی در مناطق مختلف دارد که که ریشه در فرهنگ، اعتقادات و باورهای مردم آن منطقه دارد.