برچسب » انقلاب اسلامی ایران

پیروزی انقلاب اسلامی، پایانی بر ‌چپاول و زورگویی رژیم سفاک پهلوی بود
2 سال قبل
رئیس اداره‌ تبلیغات اسلامی میاندوآب:

پیروزی انقلاب اسلامی، پایانی بر ‌چپاول و زورگویی رژیم سفاک پهلوی بود

رئیس اداره‌ تبلیغات اسلامی میاندوآب گفت: انقلاب اسلامی ایران، پایانی بر ‌چپاول و زورگویی رژیم سفاک پهلوی علیه مردم مسلمان ایران اسلامی بود.