برچسب » ام الاسلام

حضرت خدیجه (س)؛ همسری اسوه و مادری الگو
6 ماه قبل

حضرت خدیجه (س)؛ همسری اسوه و مادری الگو

الگوی زنان ما چنین زنانی مانند حضرت خدیجه(س) بوده و هست و خواهد بود به حول قوه الهی و همت مردم متدین ایران اسلامی،مردم نخواهند گذاشت که غرب الگوهای خود را بر زنان ما تحمیل کنند.